salam salam2
مراکز باز جهت ثبت نام آزمونiBT
مراکز باز جهت ثبت نام تافل اینترنتی iBT - به روز شده در 16:51 1400/09/13 ( 1 دقیقه قبل )
محتویات این صفحه هر 10 دقیقه به روز رسانی می شود.
(زمان هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند Late بوده و هزینه آن 250 دلار می باشد.)


Tehran:
Allameh Sokhan: 9 February,2 March,3 April,4 May
Amirbahador Educational Complex: 12 February,19 February,5 March,3 April,14 May
KHATAM UNVERSITY: 14 May
NOET (Sazman Sanjesh): 9 February,12 February,19 February,5 March,6 March,12 March,16 March,3 April,6 April,9 April,20 April,23 April,14 May,18 May,21 May,25 May,29 May
Amol:
Fouladin-Zob-e-Amol (FZA University): 12 February,19 February,5 March,9 April,14 May
Isfahan:
Isfahan University of Technology: 9 February,19 February,5 March,6 March,9 April,14 May,29 May
Kerman:
Kerman Institute of Higher Education: 19 February,12 March
Tabriz:
The University of Tabriz: 5 March,6 April,30 April,25 May
Urmia:
AVA Talk: 12 February,19 February,12 March,3 April,23 April,30 April,14 May,21 May
Yazd:
Imam Javad University College Yazd: 9 February,2 March,9 April,14 May
Zanjan:
Gostaresh Info Institute: 19 February,16 March,3 April,21 May